ostergarnslandet.se

Ala Kyrka
Den första kyrkan hade kor med absid. Delar av den kyrkan finns ännu bevarade och är från 1150-talet. Långhuset byggdes omkring 1170. Långhusets portal har senare flyttats till tornet. Tornet dateras genom valvform och ornamentala målningar i ringkammaren till omkring 1240. Dopfunten är från 1200-talet. Absidkoret revs och ett nytt kor, lika brett som långhuset, tillbyggdes omkring 1250. Korportalen gjordes spetsbågig, då skulpterat material ur den gamla kom till användning. Samtidigt tillfogades sakristian. Större fönster gjordes i koret under 1300-talets mitt. Muralmålningar av passionsmästaren eller hans verkstad i långhuset och ringkammaren är från mitten av 1400-talet. Draperimålningen i koret och akantusrankan är från 1700-talet. År 1824-25 förstorades fönstren. En förödande brand hemsökte kyrkan den 7 juni 1938, varvid nästan allt brännbart förstördes. Under ledning av arkitekt Erik Fant återuppbyggdes kyrkan och invigdes 1940. Exteriören förändrades inte. Väggmålningarna, som blottlades, framtogs och konserverades, orgeln placerades på ett podium i väster, predikstol och bänkinredning nybyggdes och ett litet medeltida fönster i södra långhusmurem upptogs och försågs med glasmålning av konstnären Oskar Brandberg. (Uppgifterna hämtade ur Sveriges kyrkor Lagerlöf/Roosval.)

 


Ala Kyrka


Ala Kyrka Ala Kyrka


Ala Kyrka Ala Kyrka


Ala Kyrka Ala Kyrka Ala Kyrka

Foto © Arthur Ross/GuteBild 2005
  ostergarnslandet.se