ostergarnslandet.se


Albatrossmuseet 
Östergarns Bygdegård
Sjöstrid med minläggaren Albatross 2 juli 1915
Albatross
Modell av Minkryssaren Albatross

Albatrossmuseet i Östergarn på Gotland öppnades den 2 juli 1977 i närvaro av en stor allmänhet. Bland officiella representanter fanns länsmuseichefen på Gotland och den västtyske ambassadören i Sverige. Initiativet till museet togs av Carl-Gerhard Schönbäck, Hans von Heijne, Erland Lagerlöf och Svante Hedin, som också blev museets styresman. Till grund för museet ligger den utställning av den fotografiska dokumentationen av händelsen, som Svante Hedin år 1976 producerade för Fotografiska museet i Stockholm. Huvudman för Albatrossmuseet är Länsmuseet Gotlands Fornsal. Samlingarna visas efter överenskommelse per telefon 0498-52307. Välkommen att besöka museet! Albatrossmuseet drivs helt ideell.

Kort sammanfattning av händelsen - Zusammenfassung - Summary


Albatrossmuseet.

Svante Hedin, museets grundare och mångårig styresman.


Albatrossmuseet.

Minnesdagen 2 juli 1916 vid Östergarns Kyrka.
T.h. Befällhavaren på Albatross.
Kort sammanfattning av händelsen - Zusammenfassung - Summary

Foto © Arthur Ross/GuteBild oktober 2003
ostergarnslandet.se