ostergarnslandet.se

Anga Kyrka

Anga kyrka är en enhetlig romansk anläggning från 1200-talets förra hälft. Långhusets proportioner är märkliga. Det är knappt så långt som koret och kortare än tornet. Detta förklaras av att långhuset räcker ända ut i väster, tornet rider allså på långhusets västra del.
    Kyrkan har en av Gotlands bäst bevarade medeltida interiorer med kalkmålningar och inventarier. Målningarna är frän två perioder. De äldre, huvudsakligen ornamentala, från 1200-talets slut ar signerade Halvard. De yngre till hör "Passionsmästarens" omfattande verksamhet på ön vid 1400-talets mitt.
    Bland inventarierna märks ett väl bevarat altar frän 1300-talets senare hälft, ett triumfkrucifix från 1400-talet och den enkla dopfunten av kalksten, daterad till 1200-talets senare hälft. Predikstolen är ett arbete från 1600-talets slut och bänkinredningen tillkom under 1700-talet.

ANGA CHURCH is a uniformly Romanesque structure from the early 13th century. The proportions of the nave are conspicuous - it is scarcely the length of the chancel and is shorter than the tower. This is explained by the fact that the nave extends all the way to the west end and the tower is raised above its western part.
    The church has one of the best preserved medieval interiors on Gotland. The mural paintings date from the late 13th and mid I5th centuries. Notable among the furnishings are the late 14th century reredos, the 15th century rood, and the 13th century limestone font. The pulpit was made in the late 17th century and the pews in the 18th century.
Riksantikvarieämbetet / Landsantikvarien Anga socken.

 
Anga Kyrka


Anga Kyrka Anga Kyrka


Anga Kyrka interiör Anga Kyrka altarbild detalj
Anga Kyrka altarbild detalj


Anga Kyrka Anga Kyrka

Foto © Arthur Ross/GuteBild 2003
ostergarnslandet.se