ostergarnslandet.se

Ardre Kyrka
Den lilla kyrkans torn från omkring 1200 är byggnadens äldsta del, som anslutit sig till en nu försvunnen 1100-talskyrka, från vilken korportalen med ålderdomliga svår tydda reliefer överlevt. Den färgrika interiören skapades så gott som helt vid en restaurering 1900-02, ledd av Axel Herman Hägg, född på Katthamra i Östergarn, där han gärna bodde på somrarna; eljest var han bosatt i England och internationellt känd som etsare med gotiska katedraler som huvudmotiv. Väggmålningarna, för vilka några medeltida fick ge vika, är utförda efter hans kartonger av konservator C.W. Pettersson. Ursprungliga, troligen från omkring 1600, synes dock rankmålningarna i korvalvet vara. I mellersta korfönstret har tre ursprungliga glasmålningar från 1300 talet bevarats; de övriga är tillkomna vid restaureringen. Från 1300-talet härrör retablet på altaret, och madonnabilden är en på Gotland rätt sällsynt sak från omkring 1500.

The tower from about 1200 is the oldest part of the little church; it belonged to a l2th century church, now disappeared with the exception of the chancel portal with its old fashioned reliefs, difficult to interpret. The colourful interior is almost entirely the result of a "restoration" in 1900-02, directed by Axel Herman Haig (Hägg) born at Katthamra manor in the parish of Östergarn, Gotland, where he later often had his summer dwelling; otherwise he lived in England and was internationally famous for his masterly etchings with great European cathedrals as principal motives. The wall paintings are mostly made after his sketches. Original paintings reduce themselves to the ornamental foliage in the choir vault from about 1600. In the mid window of the choir are three stained glass panels from the 14th century. The others were put in at the restoration. The retable on the altar is a Gotlandic piece of work from the 14th century; Rarer in Gotland are such late Gothic works as the statue of the Virgin from about 1500. The rood is a Gotlandic work from the middle of the 13th century.
Dr.Bengt G Söderberg


Ardre Kyrka Ardre Kyrka


Ardre Kyrka Ardre Kyrka


Ardre Kyrka Ardre Kyrka Ardre Kyrka


Ardre Kyrka

Foto © Arthur Ross/GuteBild 28 juni 2004
  ostergarnslandet.se