Årsmötet 2002
Östergarn-Gammelgarn
Hembygdsförening

Georg Söderström
Georg Söderström
Ingermanstorp
Ladugården på Ingermanstorp

Georg Söderström visade en film, inspelad av framlidne Verner Gustafsson, om återuppförandet av ladugården på Ingermans båtsmanstorp 1981-1984. När arbetet började fanns det endast några mindre rester kvar av stenmurarna till den forna ladugården. Verner Gustafsson hade följt arbetet med sågningen av virket, uppmurningen av kalkstensmurarna, resningen av takstolarna, slåttern av ag, påläggandet av agtaket vid takatingen i augusti 1982 och kompletteringen av agtaket 1984.

Trots att han var handikappad utförde Verner Gustafsson med inspelandet av denna film en imponerande kulturgärning. Hans film är en värdefall dokumentation för kommande generationer. Georg Söderström har utfört redigeringen av filmen.MEDLEMSAKTIVITETER 2001

Vid årsmötet i Gammelgarns bygdegård den 25 mars fick styrelsen i uppdrag att bevaka frågan om Östergarns skolas framtid. Styrelsen behandlade ärendet på två sammanträden och ordnade ett möte i Östergarns skola den 31 maj med representanter för skolan, föräldrarna, olika föreningar m.fl. Därvid valdes en arbetsgrupp på sex personer som skulle arbeta med frågan. Denna grupp har arbetat intensivt under året, dels med skolhusets framtid, dels med ett utvecklingsprogram.för Ostergarnslandet. Gruppen lämnade en slutredogörelse vid julfesten den 29 december. Se bilaga. Den 12 mars var Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening värd för en hembygdsträff i Östergarns bygdegård med representanter för cirka 25 hembygdsföreningar på mellersta Gotland.

Föreningen ordnade valborgsmässofirande på Östergarnsberget tillsammans med Östergarns IK. Den 13 maj hade föreningen vårvandring på Klintklinten i Gammelgarn. Det var fagning i Delias änge den 30 maj och slåtter den 11 augusti. Torpfesten den 4 augusti med sedvanlig förtäring och underhållning av Lennart Wahlmans trio samlade i år rekordstort deltagarantal med närmare 300 personer, därav 184 betalande. Även medeltidsmarknaden i Gammelgarn den 8 augusti samlade mycket folk. Den 22 september var föreningen medarrangör för lammskallefesten i cirkustältet på idrottsplatsen i Östergarn. Julfesten den 29/12 drabbades av snöstorm. Festen kunde ändå genomföras med drygt 70 deltagare, dock utan musik.

Iordningställandet av ett gammalt sojde i "Djupvike lunde" avslutades under 2001. Sojdet visades för intresserade den 15 september, då föreningen även bjöd på grillat lamm. Reparationsarbeten har utförts på gamla fyren på Östergarnsholm. På grund av skada på båten kom inte Adolf Bratt i sjön under 2001. Ny kvarnaxel till Hugrajvs väderkvarn har sågats till. Försök har gjorts med brödbak i ugnen på Ingermanstorp.

Arbetet med att samla material till sockenboken har fortsatt i mindre grupper. Vänortkontakterna med Kotlandi och Koki byar på Ösel har fortsatt med utbytesresor i båda riktningarna.

Slutligen tackar styrelsen alla som genom ideellt arbete och gåvor möjliggjort föreningens omfattande verksamhet under 2001.     Styrelsen.FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2002

Styrelsen 2002-2003 fått följande utseende: Sven Norberg, Ivan Pettersson, Willy Larsson, Mai-Gun Kolmodin och Sture Lingström. Revisorer: Per-Johan Eriksson och Erland Persson.

Ombud till Gotlands Hembygdsförbunds stämmor blev Sven Norberg. Britta Adolfsson, Karin Josefsson och Åke Wahlgren. Beslöts att för första gången välja en sojdekommitte. I den invaldes Sture Lingström, Åke Wahlgren och Lennart Hellgren.

Mars-- Årsmöte i Östergarns bygdegård söndagen den 24
April-- Medarrangör vid valborgsmässoelden på Östergarnsberget
Maj-- Fagning i Delias änge. Städning av Flyktingkällan och kalkugnar
Juni-- Vårutflykt/Natur-- och kulturvandring
Augusti-- Torpfest lördagen den 3
--Medeltidsmarknad i Gammelgarn onsdagen den 7
--Slåtter i Delias änge
September-- Medarrangör vid lammskallefesten
December-- Julfest prel. lördagen den 28

Aktiviteterna kommer att meddelas på anslagstavlorna på Österträffen, Wallins Café, Gammelgarns bygdegård, m.fl.

Arbetsprojekt under året:
Sojdesbränning i nygamla sojdet vid Sande
Omläggning av agtaket på ladugården på Ingermanstorp
Iordningställande av Hugrajvs väderkvarn
Fortsatt restaurering av gamla fyren på Östergarnsholm
Fortsättning av studierna om Gammelgarns och Östergarns socknar till sockenboken
Fortsatta vänortskontakter med Kotlandi-Koki byar på Ösel
Underhåll av kvarnar och byggnader, tjärsmörjning m.m.

 

Foto © Arthur Ross/GuteBild