Östergarns prästgård

Sune Österdahl
Kyrkoherde Sune Österdahl

Flaggan uppe Flaggan hissas

Kräklingbo manskör
Kräklingbo Manskör
Sax

Dans
Östergarn-Gammelgarn Folkdanslag
Dans

Dans
Östergarns prästgård
Trumpet
Sten Lindberg

 

Foto © Arthur Ross/GuteBild 6 juni 2001
ostergarnslandet.se