Sveriges nationaldag
Östergarn 2002

Fanor bärs fram
6 juni är Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag.

Flaggan hissas
Den 6 juni är en märkesdag för Sverige. Just den dagen har för landet avgörande händelser inträffat. Det var den 6 juni 1523 som Gustav Vasa valdes till Sveriges konung. Därmed blev Sverige ett självständigt land och den nordiska unionen upphörde. Nära trehundra år senare – den 6 juni 1809 – fick Sverige en ny regeringsform som bl a fastslog vissa medborgerliga rättigheter som samvetsfrihet, tryckfrihet och säkerhet till person och egendom.
    Den svenska flaggan är symbolen för vår frihet. Den blågula flaggan har anor sedan 1400-talet då Karl Knutsson använde den som korsbanér i kriget mort danskarna. Sedan 1916 har därför den 6 juni varit Svenska Flaggans dag. Från och med 1983 är den 6 juni också Sveriges nationaldag.

Firandet av nationaldagen Kyrkoherde Sune Österdahl
Ja så inledde prästen Sune Österdahl firandet av nationaldagen den 6 juni 2002 vid Flaggstången i Östergarn. Efter aftonringningen tågade Kräklingbo Manskör med fanor i händerna fram till flaggstången. Där bildade de en fanborg under det att Björn Håkansson hissade flaggan och Sten lindberg spelade fanfar på sin trumpet. I betraktelsen talade Sune Österdahl om Fädernas kyrka och om korset som står tecknat på fanan. Den gamla psalmen sjöngs liksom kungssången och Sveriges Nationalsång.

Manskör Sten Lindberg spelar saxofon

Folkdanslaget Roger Lindström och Ingemar Nyström
Kräklingbo manskör sjöng och innan Gammelgarn/Östergarns folkdanslag bjöd på uppvisning spelade kantorn på elorgel och Sten Lindberg på trumpet "Gotländska sommarnatt". Folkdansarna dansade till Roger Lindströms dragspel och Ingemar Nyströms gitarr.

Folkdanslaget Folkdanslaget


Foto © Arthur Ross/GuteBild 6 juni 2002