ostergarnslandet.se
I Välsignan och Fröjd
En folkmusikmässa av Alf Hambe och Hans Kennemark
Gammelgarn Kyrka

Kören och musiker samlas.


Nattvard företas av Kyrkoherden Richard Wottle (t.v.) och Prosten emeritus Sune Österdahl.


Foto © Arthur Ross/GuteBild 7 maj 2006
  ostergarnslandet.se