Sojdet vid Glose, Gammelgarn, renoverades 1979-80 och tänds i maj 1981. Denna tändning är nr 11 sedan 1981. Sojdet ligger på Erland Perssons mark. Sojdegruppen är Erland, Ivan Hallin, Valter Söderström, Sören Söderström, Hans Nordström, Hasse Lindby, Lennart Hellgren och Stig Buskas.

Sojde vid Glose Sojde vid Glose Sojde vid Glose


Sojde vid Glose Sojde vid Glose


Sojde vid Glose Sojde vid Glose Sojde vid Glose


Sojde vid Glose Sojde vid Glose


Sojde vid Glose Sojde vid Glose


Foto © Arthur Ross/GuteBild maj 2002