Herrvik
Herrviksdagen
Dansgrupp från Ösel

Herrviks hamn
Hamnen i Herrvik
Danare från Ösel
Dansgrupp från Ösel

Herrviksdagen Grogarnsberget mot norr
Bilder ovan från Herrviksdagen oktober 2000

Herrvik
Hamnkrogen
Herrvik
 

Herrvik
Hamnkrogen
Herrvik
 

 

Foto © Arthur Ross/GuteBild november 2001