ostergarnslandet.se

Kastalen i Gammelgarn

Kastalen i Gammelgarn nyinvigdes den 9 augusti 2006.

Kastalen i Gammelgarn byggdes runt 1190. Prover tagna på trärester fran en bjälke avslöjar att trädet till bjälken fälldes då. Förkolnade trärester tyder på att kastalen någon gång har brunnit. Kastalens väggar är byggda av tuktade kalkstenar vilka är lagda i en inre och en yttre mur. I mellanrummet la man stora gråstenar. Nertill är väggarna mer an två meter tjocka men smalnar högre upp. Ingången till kastalen fick av säkerhetsskäl ligga på andra våningen. På tredje, samt mellan femte och sjätte våningen finns latriner i muren. Femte våningen har ett valv av kalkstensflis. I den leder en trappa upp till försvarsvåningen. Innan renoveringen fanns där bara svaga spar av skyddsmurarna kvar.

Kastalen 2002


Invigning av kastalen Invigning av kastalen Invigning av kastalen


Invigning av kastalen Invigning av kastalen Invigning av kastalen


Kastalen Gammelgarn Kyrka


Invigning av kastalen Invigning av kastalen


Invigning av kastalen Invigning av kastalen


Invigning av kastalen Invigning av kastalen


Kastalen i Gammelgarn är i bra skick. Den har renoverats vid olika tillfällen, den senaste under 2005/06. Innan var den mest ett hem för traktens duvor och kajor. Byggnaden är en del av kyrkogårdsmiljön och räknas som en fast fornlämning. För att skydda den från att vittra sönder och rasa in behövde vissa åtgärder göras.

Kastalen har nu fått ett trätak och ett golv av kalkstensflis. Runt den slarvigt upptagna öppningen på nedersta våningen, gjordes ett valv. I de gamla golvplanen lades nya bjälkar och trägolv med luckor. Inne i kastalen finns nya trätrappor mellan våningarna. På östsidan leder en trappa till porten på andra våningen. Kastalen har även fått skyddande glasfönster. Skyddsmurarna på försvarsvåningen har förbättrats och väggarna har fogstrukits på utsidan. Två vindflöjlar pryder taket och kastalen.

I PROJEKTET HAR MÅNGA VARIT ENGAGERADE.

Björn Håkansson väckte förslaget om renovering och gjorde den tekniska beskrivningen. I samråd med Länsmuseet och Länsstyrelsen på Gotland godkändes ett program för hur renoveringen kunde se ut.

Byggherre har församlingen i Gammelgarn varit representerad av Sture Ärlebäck.

Byggnadshyttan på Gotland har utfört arbetet. De har tagit bort jord och växtlighet på krönet samt fågelspillning invändigt. Sjuttiofem ton kalksten har hämtats från Bro socken till murverket på krönet. Sten till flisgolvet kommer från Hall socken. Faltaket har strukits med tjära från sojdet vid gården Glose i Gammelgarn. Eken till den nya porten har växt i bygden. Övriga träkonstruktioner är tillverkade av gotländskt kärnvirke.

Elinstallationen har bekostats av församlingen liksom uppsättning och tillverkning av två vindflöjlar. Dessa har konstnär Ulla Sjöswärd formgivit och smeden Andreas Axen har tillverkat. Latrinernas trädetaljer har snickrats av Bror Söderström.

Pia Ahlquist har tagit fram faktaunderlag och gjort texterna. Formgivare Christer Jonson har lagt sin hand över utformningen. Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening har bidragit med kronor och ören för att förverkliga den.

Foto © Arthur Ross/GuteBild 9 augusti 2006
  ostergarnslandet.se  

<060815>