ostergarnslandet.se

JUL Kräklingbo Kyrka
Högmässa


Invigning av den röda mässhaken, som skänkts av Kräklingbo kyrkliga syföreningen.

Stationer vid Högmässan.


Predikan av prosten Sune Österdahl.

Förvandling av bröd och vin.

Nattvard.

Foto © Arthur Ross/GuteBild 26 december 2003

ostergarnslandet.se