ostergarnslandet.se

Kräklingbo Kyrka

 

Kräklingbo hade under 1100-talets senare del eller tidigt 1200-tal en träkyrka av obekant utseende. Kor med absid av sten byggdes till denna träkyrka omkring 1180. Koret till denna kärnkyrka är bevarat i det nuvarande korutsprånget. Träkyrkan rivs. Stenkyrkan fullbordas med ett långhus, som till en del ännu är bevarat. Invigning år 1211. Muralmålningar från samma tid. Gotisk ombyggnad och utvidgning. Absiden rivs, det forna koret behandlas som fyrkantigt korutsprång. Det forna långhuset, vars västra hälft rivs, bildar kor, ett nytt bredare långhus byggs och i väster planeras ett torn, vilket aldrig kom till utförande. Mästaren är Neo Iconicus omkr 1260.
Källa:Sveriges kyrkor/ Johnny Roosval/Erland Lagerlöf

  Kräklingbo Kyrka


Kräklingbo Kyrka


Kräklingbo Kyrka


Kräklingbo Kyrka


Kräklingbo Kyrka Kräklingbo Kyrka


Kräklingbo Kyrka Kräklingbo Kyrka


Kräklingbo Kyrka

Foto © Arthur Ross/GuteBild mars 2003
ostergarnslandet.se