Linnévandringen

 

Linnés väg

För att åter komma in på Linnés väg, som här är överodlad av åkern till höger, går man förbi kvarnen och ut på vägen mot gården. Efter ca 100 meter dyker Linnés väg åter upp från åkern. Följ denna norrut.
   Vägen fortsätter genom fårbetade marker upp på Östergarnsbergets sydsluttning med granskog och murgrönsklädda stammar. Uppe på berget glesnar barrskogen och övergår såsmåningom till hällmarksskog och öppnare marker. I en svacka närmare Östergarn passeras en liten myr, där Linné kan tänkas rastat. I väster, norr och öster är berget begränsat av höga klintkanter med stora nedfallna block. Nedanför finns rik lövflora med inslag av förvildade valnötsträd.
   På Linnés tid var berget betydligt kalare än idag och utsikten vid. Särskilt imponerades han av utsikten ovanför kyrkan i Östergarn. I sin dagbok skriver han:
   "Berget som låg jämte kyrkan, var nog högt och avhuggit på alla sidor, som hade det varit en son av Torsborg (Torsburgen). Ovanpå detta berg var i nordost en härlig prospekt (utsikt). Man såg härifrån vid bergsroten själva kyrkan, där utöver de härlige åkrar och ängar, de gröna lundar, de på lika sätt avhuggne mindre berg, havsvikar och det blå havet alltifrån St. Olofsholmen lyste hit, ått man på denna öen näppeligen kunde ernå något behagligare rum för ett sommarhus anläggande."   Länsstyrelsen

Vi åkte buss från Östergarn till Gammelgarn


och vandrade utefter Linnés väg tillbaka till Östergarns idrottsplats.

 
Vi var många unga och äldre som vandrade dessa ca tre km över Östergarnsberget.

Tipstolvan med olika frågor för barn och för vuxna höll stämningen uppe.

Åter vid klubbstugan erbjuds "Linnédryck" samt kaffe och kakor. Därefter visade Magnus Martinsson diabilder och berättade om odlingslandskapet i Östergarn.

Linnévandringen arrangerades av Östergarns idrottsklubb.

Foto © Arthur Ross/GuteBild maj 2001