ostergarnslandet.se
All världen nu sig gläder

Avslutningskonsert i Gammelgarn Kyrka för kantorn Linnea Hansson
med Östergarns Pastoratskörs program från Rügen under Kristi himmelfärdshelg.

Linnea Hansson (t.h. med mikrofon) avtackas för sitt uppskattade arbete som kantor.


Pastoratskören


Manskören


Kören omgrupperas för att sjunger Immortal Bach i tre variationer.


Kören tackar!


Foto © Arthur Ross/GuteBild 3 juni 2007
  ostergarnslandet.se