Invigning av Minneslunden
vid Östergarns kyrka

 
SEISTE RAISU

Där krupp u själ vill skilles at jär haugar sjö u nidmörk nat.
Ro, ro austar äut um din nadeteid jär släut.
u mörkre vill takes me din själ!
- Dei finns En sum vill di väl.

Dagningi austar äut
rydar ei sprang.
yppnar sin port
u tar di ei fang.

Gustaf Larsson

 

Minneslunden vid Östergarns kyrka
16 april 2001

Minneslunden är byggd i kalksten och formad som en gotländsk tremänning i dubbel storlek. Kyrkorådet står för utformningen efter idé av Björn Håkansson, som också varit med och byggt tillsammans med byggarna Jan Norberg och Gunnar Vends.
    Båten är ju en gammal kristen symbol och man kan även tolka en kyrkobyggnad som ett skepp. Mitt i minneslunden står ett olivträd symboliserande den olivkvist som arkens duva kom tillbaka med och blommorna längs utsidan är svallvågor efter båtens färd mot öster och uppståndelsen.
    Sitt gärna på båtens tofter i stilla tankar på de nära, var de än befinner sig.    BH

Placering av mineslunden
Kontraktsprost Kauko Terävuo,
Kyrkoherde Sune Österdahl,
Korsbärare: Johannes Klingvall

Foto © Arthur Ross/GuteBild april 2001

 
ostergarnslandet.se