Östergarns Kyrka med Minneslunden
Vid Östergarns Kyrka

ostergarnslandet.se

Östergarns Kyrka
Kristina Anshelm
Installation 2005

 

Foto © Arthur Ross/GuteBild 2005
ostergarnslandet.se