Gammelgarns Kyrka
Återöppnande annandag Pingst 2001

 
Vi väntar för processionen
 • Processionen
 • Bestänkning
 • Predikan
 • Nattvard
 • Gammelgarns kyrka byggdes på 1300-talet på delar av den tidigare kyrkan. Den ståtliga sydportalen som med sina figurer återger Bibelns berättelser om de första människorna, syndafallet, brodermordet m.m. skymtar på bilderna. [Läs mera här]
     Gammelgänningarna har under århundradena hållit sin kyrka i stånd. Restaureringar har förekommit under århundradena. Den senaste innan den som var nu, var under år 1958 då bland annat kvadermålningar och valvstrålar från 1700-talet överkalkades. Tidigare var det Gammelgarns församling som själv stod för restaureringen av kyrkan. Numera har man bildat en samfällighet som tar ansvaret för Gotlands kyrkors restaurering. Man tyckte att Gammelgarns kyrka var i behov av en inre restaurering och beslöt att den skulle stängas första november 2000 för inre restaurering. Man har rengjort och vitkalkat väggarna. Rengjort resterna av målningarna på norrväggen. På nytt imålat kvadermålningar och valvstrålar från 1700-talet. Altarskåp, bänkar, predikstol och dopfunt har setts över.
     Måndag den 4 juni 2001 skedde så återöppnandet av kyrkan. Biskop Biörn stötte tre ggr med kräklan mot sydportalens dörr och dörren öppnades och församlingen kunde åter träda in för att fira gudstjänst. Många medverkade vid återöppnandet. Biskop Biörn, biskopsdiakon Ulf, kontraktsprost Kauko Terävuo, kyrkoherde Sune Österdahl, pastoratskören, kyrkvärdar som bar dopskål, vattenkannor, vinkanna, oblatask.
     Korsbärare var Victoria Fryklund. Den som mottog ljusstaken som var en gåva från Samfälligheten var v.ordf. i kyrkorådet, Per-Johan Eriksson. Kyrkan hade fått en ny ljusbärare tillverkad av Kari och Åke Erlands och designad av en av syföreningsmedlemmarna, Maj Gun Kolmodin som inspirerats av "himlastegen" i Jakobs dröm. Kyrkliga syföreningen hade till största delen skänkt ljusbäraren.
      Sune Österdahl


  Processionen kommer Processionen är frame
  Processionen kommer fram till kyrkan under klockringningen. Korsbärare Viktoria Fryklund följs av kyrkokör, kyrkovärdar, kontraktsprost Kauko Terävuo, kyrkoherde Sune Österdahl och biskop Biörn Fjärstedt.

  Per-Johan får ljusstaken Nytt ljus till kyrkan
  En representant för Samfälligheten Gotlands kyrkor, Åke Sjöberg, "återlämnar" kyrkan efter utförd restaurering genom att överlämna en ljusstake till Per-Johan Eriksson, representant för kyrkorådet i Gammelgarn.

  Biskopen vid porten Biskopen bankar på porten
  Biskop Biörn Fjärstedt läser den 118:e psaltarpsalmen och stöter sedan kräklan mot kyrkporten, som då öppnas av en representant från Gammelgarns församling.

  Intåget
  Porten är öppen.

   

  Foto © Arthur Ross/GuteBild 4 juni 2001
  ostergarnslandet.se