Återöppnande av Gammelgarns kyrka
Bestänkning

 
 • Processionen
 • Bestänkning
 • Predikan
 • Nattvard
 • Kyrkan är full

   
  Vigvatten iordningställs Vid doppfonten

   
  Bestänkning av predikstolen Kyrkoherde Sune Österdahl

   

  Foto © Arthur Ross/GuteBild 4 juni 2001
  ostergarnslandet.se