Sammanfattning av protokoll fört vid

Styrelsemöte i Föreningen Österut

2002 12 10

ÖIKs klubbstuga

 

Närvarande: Bertil Franzén, Bo Jacobsson, Leif Söderström, Ylwa Eriksson,

                    Olof Thomsson, Thomas Wallin, Kari Erlands.

 

Bertil Franzén, ICA Österträffen, berättade att han vill sälja rörelsen. Han har hittat en seriös köpare, en gotlänning nu boende på fastlandet, som troligen köper affären i vår. Inget är dock klart ännu och ICA måste godkänna försäljningen. Österträffen besöks av 200 000 personer/år, omsätter 11 miljoner varav hälften på sommaren. Affären är lönsam så det finns inga planer på att lägga ner den eller att göra den till sommaraffär, så som en del rykten hävdat.
Eftersom bensinmacken blivit en automatstation kan Bertil tänka sig att hyra ut delar av mackhuset till någon annan verksamhet, t.ex. tvättinrättning eller frisör.

 

Leif S och Ylwa E rapporterade att länsstyrelsen vill bilda ett naturreservat på Östergarnsberget. De flesta av markägarna var negativt inställda vid det möte som länsstyrelsen ordnade. Staten och Cementa äger dock ungefär hälften av marken och där blir det troligen reservat.

 

Leif rapporterade att campingen vid Sandviken blir kvar i kommunens regi i åtminstone 4 år eftersom ett nytt femårskontrakt skrevs i fjol.

 

Bo J informerade om att Östergarnlandets LRF skall inventera om det finns markägare som har och är intresserade av att sälja tomtmark för någon form av bostadsbyggnation. Utskick till alla markägare ska ske i januari. Intresserade kan redan nu höra av sig till Gunnar Bendelin.

 

Kassör Ylva E informerade, föreningen har 60 medlemmar och 11 företagsmedlemmar.

      Kassa: 110 i kontant, 2946 på postgirot. DET BEHÖVS FLER MEDLEMMAR!
Medlemsavgiften är 50 kr för enskilda och 200 kr för föreningar och företag. Postgironr 16 54 08-6

 

Bo J jobbar på att få kommunfullmäktige att hålla ett av sina möten i någon av våra socknar. Då får vi ett bra tillfälle att lyfta frågor som är angelägna för oss.

 

Katthamra julmarknad hade 29 deltagare och ca 2500 besökare.

 

Vi gick igenom listan med alla (?) föreningar i bygden, 59 st, och diskuterade hur vi ska göra med listan. Det står i våra stadgar att vi ska hålla information om bygdens föreningar, företag och verksamheter aktuell och lättillgänglig. Den kommer att läggas ut på hemsida men räcker det och hur håller vi listan uppdaterad?