Sammanfattning av protokoll

fört vid öppet styrelsemöte i Föreningen Österut

2003-01-14

Wallins café

 

Närvarande: Thomas Wallin, Ylwa Eriksson, Sigvard Henriksson, Olof Thomsson, Arthur Ross, Bo Jacobsson, Kari Erlands.

 

Ordförande Olof hälsade alla välkomna och öppnade mötet med en tyst minut

för Birgitta Eidmann (Mutti).

 

Bo informerade om LRF, de har börjat inventera ev. tomter för byggnation. Arbetsgruppen Boende ska få ta del av resultaten av inventeringen. Bo har skickat in ansökan om förhandsbesked för fastboendetomterna i Sjauster.

 

Sigvard, Östra Gotlands fiskevårdsförening, berättade om fiskodlingen i Hugrajvsån, de har satt in gädda, abborre, sik och havsöring.

 

Olof informerade om Hillar Loors bredbandsprojekt i Ljugarn. En förstudie pågår nu som är tänkt att resultera i ett större projekt där man vill göra Ljugarn till ett försöksområde.

 

Årsmöte planeras till tisdagen 11 mars klockan 19.00, Gammelgarns bygdegård. Olof undersöker vilka aktiviteter föreningen kan bjuda på.

 

 

 

Kari Erlands                                         Olof Thomsson

 

sekreterare                                           ordförande