Sammanfattning av protokoll fört vid

styrelsemöte i Föreningen Österut

den 03 02 11 i Gammelgarns bygdegård

 

Närvarande: Sven Norberg, Thomas Wallin, Ylwa Eriksson, Olof Thomsson, Bo Jacobsson, Leif Söderström och Kari Erlands.

 

Årsmöte i Föreningen Österut tisdag 11/3 kl. 19.30 i Gammelgarns bygdegård. Bertil Gabrielsson från Fårö som arbetar med Föreningen Fårö Framtids informationscenter är inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter. Vi bjuder på kaffe.

ALLA, medlemmar och andra, HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

(har ni inte hört nåt från valberedningen innan är det ingen ”risk” att bli vald till någonting)

 

Föreningen har skickat en bukett blommor till Muttis (Birgitta Eidmann) begravning. Hon var en av våra största eldsjälar. Muttis anhöriga har genom att nämna Föreningen Österut i dödsannonsen bidragit till att föreningen har fått in ca 4000 kr på sitt konto.

 

Vi beslutade att föreningen i fortsättningen inte skall uppvakta vid medlemmars högtidsdagar.

 

Sven Norberg och Ylwa Eriksson rapporterade från arbetsgruppen Landskap/Naturs senaste möte:

 

Bo Jacobsson har haft kontakt igen med Claes-Göran Nilsson om att få kommunfullmäktige att ha ett av sina möten ute i våra socknar – kan troligen bli i höst.

 

Olof Thomsson informerade från ett möte med Föreningen Fårö Framtid och Hoburgs Näringslivs Intresseförening angående fastighetsskatten, skrivelse till finansdepartementet är på gång. De har precis satt igång en utredning om fastighetstaxeringen och -skatten. Skrivelsen kommer att innehålla en problem beskrivning och ett antal förslag. Vi vill i första hand (så klart) ha bort fastighetsskatten men eftersom det inte är troligt att det kan göras så lätt så föreslår vi några ändringar av systemet. Bl.a. att minska antalet värdeområden på ön, att skilja på fastighetsskatten för permanentboende och fritidsboende, att sänka högsta nivå för fastighetsskatten (idag 5 % av inkomsten). Har du synpunkter kontakta Olof på olof.wbt@post.utfors.se eller 525 84.

 

Olof informerade om ett möte som skall ske den 13 mars angående kolonin och campingen i Sandviken. Kommunen, kooperativ utveckling och arbetsförmedlingen m.fl. är kallade, Leif eller Olof går på mötet. Detta är det andra mötet. Gunnar Bendelin deltog på det första och ska vara med även nu.

 

Olof har när detta skrivs varit på ett möte med ett sockenutvecklingsprojekt i Ardre och Alskog, den 13/2, och berättat om sitt arbete med sockenutvecklingsprojekt i Hejde och Väte. Projektet i Ardre-Alskog är en del i LRF Gotlands landsbygdsprojekt där man försöker hjälpa till att hitta idéer som man vill jobba vidare med och söka projektpengar hos Leader+, LBU eller andra helt eller delvis EU-finansierade program. Många idéer finns, bl.a. ungdomstaxi, ökat bostadsbyggande och ekologisk skinnberedning.

 

Olof informerade att projektet ”Regionala naturparker” är på gång igen. Verkar dock vara svalt intresse i bygden. För mer information kontakta Iris Ronqvist, 29 13 31 eller iro@telia.com .