Anteckningar från mötet den 12 nov 2002

 

Arbetsgrupper ‑ som man väldigt gärna får engagera sig i  !!!

 

Vår Natur ‑ Vårt Landskap

Ordnade informationsmötet om vindkraftsplanerna tillsammans med Östergarns bygdegårdsförening den 15 juli 2002 och skrev efter det ett remissyttrande. Håller för närvarande på med projekt att förbättra vägen över Grogamsberget (fler vägar följer senare), försöker ordna fler campingplatser samt göra något åt kajerna på Östergarnsholm som stormar har ödelagt. Mycket mer forns att ta tag i... Sammankallande i gruppen är Birgitta "Mutti" Eidmann, tfn 524 11.

 

Boende

 Jobbar med attskaffa fram tomter för permanentboende till överkomliga priser och att fa olika myndigheter att göra det möjligt att bygga. Sammankallande i gruppen är Bo Jacobsson. Första mötet med gruppen blir måndag 25 november. Plats meddelas av Bo Jacobsson, tfn 581 27. Alla som vill engagera sig är välkomna!

 

Ungdomsaktiviteter

Kommer attjobba med attfå igång ungdomsaktiviteter för i första hand våra tonåringar. Idag finns det idrottsaktiviteter att välja bland men övrigt saknas till stor del. Sammankallande Kari Erlands, tfn 520 29.

 

Kommunikationer ‑ Samhällsservice

Som första fråga ska vi försöka se till att de som önskar ska fa tillgång till bredbandsanslutning för snabb datorkommunikation. Offentlig informationsmöte med en av kommunens IT-strateger torsd 21 nov kl 19.00 i Östergarns bygdegård.  Sammankallande Thomas Wallin, tfn 522 64 och Olof Thomsson, tfn 525 84.

 

Hemsida

För att göra information om bygden och våra föreningar, företag, verksamheter, aktiviteter etc. kommer det att startas en arbetsgrupp för att utveckla www.Grogarn.se till en användbar och aktuell informationskälla. Är du intresserad kontakta Johan Lindblad, 524 98 johan.lindblad@eastweb.se eller Olof Thomsson.

 

Företagsgrupp

Kan t.ex. jobba med att skapa ett företagarnätverk. En annan ide som finns är att utveckla upplevelseturism. Ingen sammankallande utsedd. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad!

 

Har du fler idéer på vad vi ska jobba med?

Kontakta någon i styrelsen.

se mer om Föreningen Österut på

www.ostergalrnslandet.se/osterut