Föreningen Österut höll årsmöte 9 mars 2004.

 

Det var ca. 55 personer som samlats i Östergarns bygdegård för att delta i årsmötet. Olof Thomsson blev omvald som ordförande och Ylva Eriksson som kassör. Tomas Wallin och Leif Söderström kvarstår som styrelseledamöter och nyinvalda blev Tarras Martinsson, Joakim Hallin och Eva Östman som sekreterare.

Föreningen Österut företräder ett antal socknar på Östra Gotland och arbetar främst i arbetsgrupper med olika inriktningar t.ex. Landskap/natur, Hemsida, Boende och Företagarnätverk.

Landskap/natur har under året ordnat strandstädning och arbetar bl.a. för en upprustning av vägen över Grogarnsberget. Det arbetas också febrilt för att en hemsida skall iordningställas där information om bygden och våra föreningar och aktiviteter kan visas.

En annan viktig fråga är boendet på Östergarnslandet, var finns tillgänglig mark att bygga på, priser, service/skola osv. Dessa frågor jobbar föreningen också med.

En företagarträff har anordnats på Hamnkrogen i Herrvik och det blir en uppföljning måndag 15 mars. Där diskuteras aktuella frågor och kontakter knyts.

Ett miniprojekt har påbörjats där bygdeinformation skall samlas in och exponeras på informationsskyltar, företag, föreningar, sevärdheter mm kommer att synliggöras, detta kommer även att finnas med på hemsidan. För Östergarn och Gammelgarn är Eva Östman ansvarig och i Kräklingbo är det Anne-Marie Rickardsson.

Tarras Martinsson informerade om läget på Sandvikenkolonin. Östergarns idrottsklubb hyr anläggningen av kommunen under två år till en början. Där kommer som tidigare att bedrivas barnkoloniverksamhet, camping, handikapp- och vandrarhemsverksamhet, nytt för i år blir ett Café.  

Eva Östman