Minnesanteckningar från informationsmöte om bredband

i Östergarns bygdegård den 21 november 2002

förda av Olof Thomsson

 

Föreningen Österut hade bjudit in Anne Ståhl Mousa, en av kommunens tre IT-strateger. Hon berättade för 12 intresserade deltagare om hur långt bredbandsutbyggnaden kommit på Gotland och vad som är på gång. Den sammanfattande känslan efter mötet är att det finns hopp om att även vi på landsbygden kan få tillgång till nåt som kan likna bredband.

 

Det är politisk enighet om ”bredband till alla på Gotland” – problemet är kostnaden. Ca 200 miljoner skulle det kosta att dra fiber (glasfiberkabel) till alla hushåll. Regeringen har avsatt 14 miljoner (tror jag hon sa) till bredbandsutbyggnad på Gotland.

 

Det de allra flesta efterfrågar är en fast uppkoppling, dvs. man kan vara uppkopplad hela tiden, till ett fast pris (”flat rate”) som inte är för högt, kanske 300-400 kr per månad men helst billigare så klart. Kapaciteten är inte det avgörande för de flesta. Som exempel nämndes att i Kalifornien har man fast pris på ISDN-systemet (64-128 kbit/s). En anslutning med vad man i Sverige kallat ”riktigt” bredband ska ha bandbredden (kapaciteten) 2 Mbit/s (2000 kbit/s). Det räcker för flera hushåll att dela på. Vissa företag behöver en sådan kapacitet själva och kanske mer därtill, men då kostar det mer. Anledningen till att många kan dela på kapacitet är att när man surfar på Internet eller skickar e-post så skickas bara korta ”paket” med information. Den största tiden skickas inget. Det som tar mest utrymme är när man laddar ner filer med t.ex. bilder eller musik men den typen av användning kan man begränsa på olika sätt. Dessutom har ju olika användare olika dygnsrytm så att användandet sprids ut.

 

Kommunen har jobbat för att få fler aktörer till Gotland så att det blir konkurrens. Problemet hittills har varit att Telia i stort sett varit ensamma leverantörer eftersom de äger det befintliga nätet (via dotterbolaget Scanova). Dels har de begärt så höga priser när andra Internetleverantörer velat köpa kapacitet att ingen har funnit det lönt att satsa, dels har de inte byggt ut ADSL mer än på några få platser där de fått konkurrens och dels har de inte ISDN överallt och inte heller velat erbjuda det till fast pris eftersom de tjänar mer på att folk får betala rörliga avgifter.

 

Anne S-M har frågat om att köpa kapacitet från Telia för ett gäng i Kräklingbo som vill ha en fast uppkoppling på 2 Mbit/s. Det skulle kosta ca 10-12 000 kr/månad. Även om man då är 10 stycken som delar på det så blir det dyrt. Motsvarande pris på fastlandet är 5-6 000 kr.

 

GEAB (Gotlands energiförsäljnings AB) har också frågat om att köpa kapacitet för att själva distribuera den kapaciteten via elnätet, dvs. bli en Internetoperatör/leverantör. Priset var ungefär det samma och de fick inte ens ställa frågan (eller fick inget svar) förrän de hade skrivit ett avtal med Telia där de såklart gjorde kreditvärdighetsundersökning etc. Telia är väldigt måna om ”quality of service” – de vill ha och leverera det bästa.


Dagsläget

·        Telia har två kablar för telefon- och datorkommunikation till fastlandet – en gammal som är fullt utnyttjad och en ny som kommer iland vid Ihreviken(?). Den kabel som går snett över ön (genom bl.a. Kräklingbo, Gammelgarn och Östergarn) till Baltikum är kopplad till den nya fastlandskabeln.

·        Telia levererar telefoni och Internet via ADSL i några tätorter på Gotland. 512 kbit/s till ett fast pris. Ännu för dyrt att bygga om stationerna för att landsbygdens glesa befolkning ska vara intressant att leverera till.

·        Telia levererar också telefoni och Internet via ISDN till kanske hälften av öns socknar. 64-128 kbit/s till rörligt pris (blir mycket dyrt om man använder det mycket).

·        Terracom levererar Internetanslutning i Visby eftersom de vann den stora upphandling Visby lasarett gjorde i och med sitt mycket nära samarbete med Huddinge sjukhus. De har radiolänksförbindelse med fastlandet, om jag fattade det rätt.

·        STOKAB (Stockholms kabelnät) blev färdiga med sin första fiberkabel från Stockholm via Fårösund till Ventspils idag (21/11 2002). De har inskrivet i sitt kontrakt att minst två andra leverantörer än Telia ska få använda den kabeln. Helt plötsligt har vi alltså konkurrens mellan flera aktörer på Gotland! STOKAB ska bygga ännu en kabel från Gotland till Ventspils inom kort.

·        Den s.k. KK-länken har byggts ut till öns gymnasieskolor. GEAB, Högskolan och KK-stiftelsen äger. Det är en 34 Mbit/s radiolänk med några master på ön som levererar 2 Mbit/s ut till gymnasieskolorna. Detta skulle kanske gå att bygga vidare på. Problemet är att den här typen av radiolänk kräver tillstånd från Post- och Telestyrelsen (PTS). Tillstånden tar 3-7 månader att få men man får då ensamrätt på ett visst frekvensband.

·        Det finns också s.k. fria frekvensband man kan utnyttja för trådlös överföring av bredband. Där behövs inget tillstånd. Man har då ca 11 Mbit/s kapacitet (i praktiken mindre). Problemet här är att det ganska snart blir väldigt trångt på de frekvenserna om flera aktörer startar. Ett bolag som heter Powernet har byggt ett sådant system i Terra Nova och det verkar som de är på gång i Roma. I Terra Nova behövdes det tre master för att kommunicera med antennerna hemma hos hushållen. Det är väl därmed knappast någon bra lösning för landsbygden men kan säkert fungera i t.ex. Kattvik. Hittills har tekniken heller inte fungerat helt klanderfritt men det sker ju utveckling hela tiden…

·        GEAB levererar på försök Internetanslutning via elnätet i Visby. Det kallas PLC-anslutning. GEAB kallar sitt projekt för ENKOM. Lokaltransformatorerna (transformatorerna som omvandlar elnätets 10 000 volt och matar våra fastigheter med 380 V 3-fas spänning) kopplas upp mot en tele- och datakommunikationslinje och blir med det här systemet också datakommunikationsstationer. Vissa störningsproblem har förekommit. Det stora problemet för GEAB är dock att de får betala väldigt dyrt för att Telia ska leverera kommunikationskapacitet till transformatorstationerna.

På gång

·        Räddningstjänsten bygger ut ett radiolänkssystem för att säkra sin telefonkommunikation över hela Gotland. Ska vara färdigt hösten 2003. Den överkapacitet som kommer att finnas kan utnyttjas för Internettrafik.

·        Fibernätet på Gotland byggs från STOKABs kabel i Fårösund till Visby och Slite under 2003. Ett tomt rör finns draget från Visby till Klintehamn så förhoppningsvis dras kabeln även dit. Kommunen jobbar för att kabeln även ska dras vidare till Hemse. Kommer fiberkabeln till Hemse så är PTS intresserade av att hjälpa till att dra kabel vidare via Östergarnslandet till Slite för att få en ring. Ett s.k. redundant system är bra eftersom leveranssäkerheten blir mycket högre. Skulle t.ex. en kabel grävas av så kan trafiken gå den andra vägen.

·        Digital-TV (Terracom) har >90 % täckning på Gotland. Man kan surfa via TVn. Mycket kapacitet ”ner” (det som man tar emot eller laddar ner) på minst 4 Mbit/s men väldigt liten kapacitet ”upp” (det man skickar iväg). Problemet är att det behövs en digitalbox för varje TV-apparat. Det går alltså inte att se på två TV-apparater samtidigt eller att se på TV och surfa på Internet samtidigt utan att skaffa två (eller fler) boxar. Staten är mycket intresserade av att bygga ut digital-TV-systemet och skrota det gamla analoga systemet eftersom det skulle spara mycket energi (analoga sändare är mycket energikrävande) och SVT skulle minska sina sändningskostnader om de bara har ett system att sända till.

·        Det kanske mest intressanta just nu: GEAB har sökt och fått en FWA-licens som gäller från 2003-04-01. Det är en radiolänkslicens. Egentligen ville kommunen göra ansökan men eftersom man inte har pengar till sånt lyckades man övertyga GEAB om att göra den. Man gjorde en stor ansökan på 3,5 GHz-bandet och slängde dessutom på chans in en kort ansökan på 10,5 GHz-bandet och fick bägge licenserna eftersom ingen annan sökt. Det man sökt (och därmed måste uppfylla) är 1 mast som täcker ca 70 % av Gotlands befolkning. Genom att göra dess sändningsområde lite ovalt så når man även Östergarnslandet. En sådan mast har kapaciteten 155 Mbit/s. Tre master räcker för att täcka hela Gotland. Det riktigt intressanta med den här tekniken är att mottagarenheterna lär kosta 3-4000 kr. Man kan då tänka sig (minst) två varianter på hur man ansluter sig till systemet:
1. Enskilda hushåll och företag får bredbandssignal via ENKOM-systemet, alltså tekniken som använder elnätet. Radiolänken matar lokaltransformatorerna med bredband som sedan alltså förs vidare med ENKOM.
2. Företag, eller några hushåll tillsammans, som är beredda att ta en högre investeringskostnad kan matas direkt med radiolänken till en egen antenn och får då högre kapacitet jämfört med ENKOM. Dessutom behöver de inte vänta på att GEAB skall hinna bygga in ENKOM i just den lokaltransformator som matar den egna fastigheten.
Kommunen gör en upphandling av systemet i början av 2003.

·        Det nya mobiltelesystemet 3G eller 3 GiS (tredje generationens system) kan också användas för Internetuppkoppling. Ska täcka hela ön 2003 men det får vi väl se om de hinner. Kapaciteten är 384 kbit/s. Anledningen till att det är så intressant för bolagen att bygga ut detta på Gotland är våra sommargäster – som i många fall är mobiltelekunder – som då måste ha tillgång till systemet även när de är på semester.

Övrigt

·        GEAB (och andra leverantörer) kommer att ha en fast taxa som tillåter en viss nedladdningsvolym per månad, idag 6 Gbit. Det räcker gott och väl för ”normalanvändaren”. De som laddar mer får betala extra. Det drabbar främst dem som ständigt laddar hem musik och filmer från Internet.

·        Ericsson har utvecklat en ny typ av fiberkabel – en ”hemmafiber” – som är lämplig för indragning av fiber till enskilda hushåll. Den borde bli betydligt billigare. Anne skulle undersöka saken närmare.

·        Kommunen jobbar också för att det ska bli en s.k. gixpunkt i Fårösund. Det finns tre sådana noder eller omkopplingsstationer i Sverige hittills. En sådan skulle göra Internettrafiken på Gotland mycket snabbare och öka kapaciteten eftersom all kommunikation mellan användare på Gotland inte skulle behöva gå längre än till Fårösund – idag kan den gå jorden runt innan meddelandet hamnar hos grannen.