ostergarnslandet.se


Denna sida ersätts våren 2004 av föreningens egen hemsida.
www.osterut.se

Föreningens nya hemsida www.osterut.se
Styrelsen 2004
Styrelsen 9 mars 2004: Tarras Martinsson, Olof Thomsson (Ordf.), Jocke Hallin, Thomas Wallin, Leif Söderström, Eva Östman (Sek.), Ylwa Eriksson (Kas.)

Stadgarna, osterutstadgar.pdf, kan du läser här.

Anteckningar från möten:
Protokoll 2004-01-13
Protokoll 2004-02-10
Kallelse till årsmötet 9 mars med Sandviken info.
Anteckning årsmötet 2004-03-09
Protokoll årsmötet 2004-03-09
Protokoll 2004-04-13

Protokoll årsmöte 2003-03-11
Protokoll styrelse 2003-04-08
Protokoll styrelse 2003-05-13
Protokoll styrelse 2003-06-10
Protokoll styrelse 2003-08-12
Protokoll styrelse 2003-09-09
Protokoll styrelse 2003-10-14
Protokoll styrelse 2003-11-11
Protokoll styrelse 2003-12-09
Sandvikenkolonin årets gotländska Leader-projekt GA 2003-12-09.
2003 års Leader+Gotland-projekt

Intresseförfrågan om bredband
Verksamhetsberättelse 2002
Verksamhetsplan 2003

Protokoll 11 feb 2003
Notiser 25 feb 2003
Protokoll 14 jan 2003
Protokoll 10 dec 2002
Bredbandsmötet 21 nov 02
12 nov 2002 protokoll
12 nov 2002 arbetsgrupper
8 okt 2002 protokoll
 

Målsättning

Föreningen skall verka för fortsatt utveckling av Östergarnslandet som en levande bygd och ett attraktivt område för såväl boende som besökande. Föreningen skall därvid arbeta för att bibehålla och förbättra service, kommunikationer, kulturella aktiviteter och bygdegemenskap. Det skall ske genom:

o        att fånga upp idéer, förslag och synpunkter från personer, företag och föreningar, och i samverkan med andra föreningar och företag bilda arbetsgrupper som förverkligar dem

o        att hålla information om bygdens föreningar, företag och verksamheter aktuell och lättillgänglig

o        att arbeta som en enande kraft och ett ansikte utåt

Den långsiktiga målsättningen för föreningen är att bygden ska vara en så livskraftig och levande bygd att våra ungdomar och andra vill och har möjlighet att bosätta sig här, och att företagare vill och har möjlighet att etablera sig och driva lönsamma företag i området.

Styrelsen 9 mars 2004

Ordförande Olof Thomsson, Östergarn, tfn 525 84
Vice ordförande Leif Söderström, Östergarn, tfn 523 66   
Kassör Ylwa Eriksson, Gammelgarn, tfn 580 79
Sekreterare Eva Östman, Östergarn, tfn 522 31
Joakim Hallin, Gammelgarn, tfn 24 77 78
Thomas Wallin, Östergarn, tfn 522 64
Tarras Martinsson, Gammelgarn, tfn 581 14Arbetsgrupper 2004
som man väldigt gärna får engagera sig i

För att kunna hålla en verksamhet på bred front försöker vi dela upp arbetet i arbetsgrupper som jobbar med de frågor som engagerar medlemmarna mest. Alla som vill, får vara med i en (eller flera) arbetsgrupp(er).

Natur ‑ Landskap

Har under 2003 ordnat strandstädning på en stor del av stränderna från Ardre till Kräklingbo. Man planerar att genomföra en liknande aktion i år‑ gärna med ännu fler städade sträckor. Gruppen har dragit i frågor som att förbättra vägen över Grogarnsberget och diskuterat den omfattande vilda campingen. Man har även hållit sig informerade om vad som händer med kajen på Östergarnsholm som stormar har ödelagt. När det gäller vägen över Grogarn har man inte lyckats ännu men gruppen jobbar vidare för att få till ett projekt. För kajen på Östergarnsholm har markägarna gjort en överenskommelse med Sjöfartsverket om att de skall ta bort de nedrasade betongkonstruktionerna i hamnen men inget är ännu utfört. Sammankallande i gruppen är Sven Norberg, tfn 580 39.    (2004-03-08)

Boende

Vill jobba med att skaffa fram tomter för permanentboende till överkomliga priser och att få olika myndigheter att göra det möjligt att bygga. Har skrivit till byggnadsnämnden för att fa igång en dialog om vad som egentligen gäller för byggande. Kommer att samarbeta med projektet Österstugor som LRF driver för byggande av uthyrningsstugor. Sammankallande i gruppen är Bo Jacobsson, tfn 581 27.

Hemsida

Arbetsgruppen startades under 2003. Jobbar med att göra information om bygden och våra föreningar, företag, verksamheter, service, smultronställen och aktiviteter lättillgänglig. Hemsidan www.osterut.se är igång men behöver fyllas med information. Förhoppningen är att göra den här sidan till en välanvänd informationscentral för östra Gotland. Sammankallande igruppen är Olof Thomsson, tfn 525 84.

Företagande

Målet är att skapa ett aktivt företagarnätverk. Nätverket kommer att ge företagare möjlighet att träffas och diskutera sådant som berör dem. I förlängningen hoppas vi att det kan hjälpa till att skapa en småföretagarkultur som gör att företagandet på östra Gotland utvecklas. Första företagarträffen ordnades 26/1 2004. Nästa träff blir den 15 mars på hamnkrogen i Herrvik. Sammankallande är tills vidare Olof Thomsson, tfn 525 84.Bakgrund till och bildning av Föreningen Österut.

ostergarnslandet.se