Föreningen Österut


Vi startar föreningen
Vi startar föreningen Österut.
Mutti inleder
Mutti inleder kvällen.
Mötesordf. o sekretare
Per-Johan och Susanne leder mötet.

Angelägen samtal
Angeläget samtal.
Styrelsen
Styrelsen: Kari Erlands, Thomas Wallin,
Leif Söderström , Bo Jacobsson, Ylwa Eriksson,
Olof Thomsson och Bo Andersson.
Ordföranden Olof Thomsson
Ordföranden Olof Thomsson.

Nu har Föreningen Österut bildats av folk från socknarna Ala, Anga, Ardre, Gammelgarn, Kräklingbo och Östergarn. Det skedde vid ett möte den 22 maj i Kräklingbo bygdegård där ca 35 personer deltog. Tanken är att föreningen ska hjälpa till att samordna allt det utvecklingsarbete som redan sker i socknarna och fånga upp idéer som finns.

I föreningens målsättningsparagraf står det:
Föreningen skall verka för fortsatt utveckling av Östergarnslandet som en levande bygd och ett attraktivt område för såväl boende som besökande. Föreningen skall därvid arbeta för att bibehålla och förbättra service, kommunikationer, kulturella aktiviteter och bygdegemenskap.

Det skall ske genom:

 • att fånga upp idéer, förslag och synpunkter från personer, företag och föreningar, och i samverkan med andra föreningar och företag bilda arbetsgrupper som förverkligar idéorna;
 • att hålla information om bygdens föreningar, företag och verksamheter aktuell och lättillgänglig;
 • att arbeta som en enande kraft och ett ansikte utåt.
 • Den långsiktiga målsättningen för föreningen är att bygden ska vara en så livskraftig och levande bygd att våra ungdomar och andra vill och har möjlighet att bosätta sig här, och att företagare vill och har möjlighet att etablera sig och driva lönsamma företag i området.

  Som styrelse valdes Kari Erlands (sekreterare, Östergarn), Ylwa Eriksson (kassör, Gammelgarn), Bo Jacobsson (Gammelgarn), Leif Söderström (vice ordförande, Östergarn), Olof Thomsson (ordförande, Östergarn) samt Bo Andersson (suppleant, Ardre) och Thomas Wallin (suppleant, Östergarn).

  Tidigare grupper och möten som ledde fram till "Föreningen Österut"
  15nov0121jan0214feb028mars02


  Stadgarna, osterutstadgar.pdf, kan du läser här.

  Se också tidigare protokoll på Indexsidan.

  Foto © Arthur Ross/GuteBild 22 maj 2002

  ostergarnslandet.se