Sammandrag av Protokoll för öppet styrelsemöte i Föreningen Österut

Plats: Klubbstugan ÖIK

2002-11-12

 

Närvarande: Olof Thomsson, Johan Lindblad, Gustaf Svedjemo, Lennart Swärd, Leif Söderström, Thomas Wallin, Bertil Eriksson, Sigvard Henriksson, Birgitta Eidmann, Gisela Odéen, och Ylwa Eriksson.

 

Fyrtio personer och sex företag/föreningar är nu medlemmar i föreningen.

320 kr. finns i kassa och 1.096 kr. över postgiro.

 

Johan Lindblad informerade om att han och Ingrid Lindblad har planer på och intresse av att det bildas en arbetsgrupp för att utveckla webbplatsen Grogarn till något riktigt användbart för bygden. Det är svårt att hålla lokal sajt aktuell och viktigt att samordna de två sajter som nu finns. En förutsättning för genomförandet är nu efter flera års ideellt arbete någon form av ekonomiskt stöd för utveckling.

 

En ny arbetsgrupp kallad Hemsidesgruppen skall driva projektet.

Förslag till medlemmar är förutom Ingrid och Johan, Arthur Ross, Thomas Wallin, och Joakim Hallin som alla är insatta i denna typ av arbete.

Andra intresserade får givetvis också vara med.

Olof och Johan kallar till möte.

 

Rapport  från arbetsgrupperna

VÅR NATUR - VÅRT LANDSKAP

·        Sven Norberg har haft kontakt med en nybildad förening i Bohuslän - Föreningen Bokenäsets framtid-, vars syfte är nästan identiskt med vårt.

·        Birgitta "Mutti" Eidmann har skickat brev till Tekn. Förvaltn. ang. vägen över Grogarnsberget. Man vill avvakta tills det  klarnat med naturreservatsbildningen, möjligen under våren  -03. Mutti planerar ett möte med kommunalrådet Sonja Landin om frågan.

·        I Natur och Kulturkatalogen utgiven av Gotl. Kommun finns inte Föreningen Österut med. Många andra föreningar saknas också.

·        Vindkraftsfrågan bordlagd tills den ev. blir aktuell igen.

·        Sven har varit i kontakt med Osvald Dahlgren angående lämplig mark för husvagnscamping. Ny kontakt skall tas efter att Osvald funderat på saken.

·        Nästa möte i arbetsgruppen blir i januari 2003.

 

BOENDE

Olof rapporterade att ansökan om byggnadslov för tomter avsedda för permanentboende i Sjauster är inlämnade till "nya" byggnadsnämnden. Gruppens första möte blir månd. 25 nov. Till gruppen har förutom sammankallande Bo Jacobsson, Lennart Swärd, Leif Söderström och Ylva Gottberg anmält sig.

 

UNGDOMSAKTIVITETER

Olof berättade om att Kari Erlands vill få igång ungdomsgård, musik och teatergrupper avsedda för tonåringar. Kari söker medintresserade till gruppen.

Olof kontaktar Kari för att ordna ett första möte med intresserade

 

 

KOMMUNIKATIONER - SAMHÄLLSSERVICE

Olof Thomsson och Thomas Wallin berättade att de ordnar offentligt informationsmöte med kommunens IT-strateger torsd. 21 nov. Önskvärt få tillgång till bredbandsanslutning för snabb datakommunikation.

 

Företagarnas Riksförbund på Gotland tänker ordna en "firmafest" för småföretagare och undrar om Föreningen Österut vill vara medarrangörer. Vi svarar ja och blir med utan ekonomiskt ansvar. Kontaktperson från oss blir Björn Smittsarve.

 

Styrelsen beslutade att Föreningen Österut skall ansluta sig till den skrivelse och uppvaktning som Fårös Framtid tänker göra om differentierad fastighetsskatt.

 

ÖVRIGA FRÅGOR

·        Olof ser till att det händer något med föreningens logotyp.

·        Mutti efterlyste en intresseförening för företagare. Och föreslog en "starta eget" utbildning för ungdomar. Med marknadsfrågor, miljöfrågor, turism, naturguidning etc. Och utveckla samarbete med Bokenäset, Tyskland etc. Behovet finns och anses kunna ge "spin-off effekt".

·        Mutti fick i uppdrag att ta fram en förteckning över vilka som har F-skatt och FA-skattsedel i våra socknar, som ett första steg mot ett företagarnätverk.

·        Hälsohuset är en ny ideell förening som har till ändamål att säkra närheten till service av hälso- och tandvård samt barnavårdscentral för boende på östra Gotland. Föreningen skall bl.a. försöka köpa huset i Ljugarn där distriktsköterske- och distriktstandläkarmottagningen finns idag.

·        Sigvard Henriksson utvecklar upplevelse turism genom sitt engagemang i bäckar och åar för laxöring och gädda. Här finns plats för fler att engagera sig.

·        Leif Söderström informerade om förslaget att bilda naturreservat på Östergarnsberget. Länsstyrelsen har bristfälligt informerat markägarna som flertalet är negativa till bildandet.

 

Nästa möte i klubbstugan tisdag 10 dec. kl.19.30