PROTOKOLL

styrelsemöte Föreningen Österut

2003-04-08

ÖIKs klubbstuga

 

Närvarande: Thomas Wallin, Olof Thomsson, Bo Jacobsson, Leif Söderström, Sigvard Henriksson, Kari Erlands.  

 

 

§24 Ordförande Olof  öppnade mötet.

 

§25 Kari valdes till sekreterare.

 

§26 Thomas valdes till justeringsman.

 

§27 Styrelsen  konstituerade sig. Alla sitter kvar på samma poster som i fjor.
Olof Thomsson ordförande
Leif Söderström vice ordförande
Ylwa Eriksson kassör
Kari Erlands sekreterare
Bo Jacobsson ledamot
(Thomas Wallin suppleant och Ragnar Olofsson nyvald suppleant)
Ordförande Olof och kassör Ylwa har rätt att teckna föreningens firma var för sig.

 

§28 Information från arbetsgrupperna.
Olof rapporterade att hemsidesgruppen har haft sitt första möte. Grogarnshemsidan www.grogarn.se som informerar om Östergarnslandet (mest Östergarn och Gammelgarn) kommer att försvinna på sikt men Johan Lindblad och Jocke Hallin har en server som föreningen kan få plats på för en ny sida som kommer att heta www.osterut.se. Vår egen sida kommer då att ta över den information som ligger på Grogarnssidan och dessutom ”bygga ut” sidan så att den täcker alla socknarna i vårt område. Pris ska ännu diskuteras. Jocke kan hjälpa till med det tekniska. Föreningar och företag ska erbjudas plats men får själva uppdatera sig och förnya sidorna.
Bredband diskuterades också. GEAB har vunnit kommunens upphandling och arbetar nu med att hela Gotland ska få tillgång till bredband, förhoppningsvis till en rimlig kostnad för användarna – runt 400 kr per månad har det talats om. Det tycker vi egentligen är för dyrt men man kanske får ta det till att börja med och försöka få till en konkurrens som pressar ner priset senare.
Bo informerade att Byggnadsnämnden fortfarande arbetar med bygglovsansökan för de 3-4 tomterna vid Sjaustru. Arbetsgruppen Boende har inte haft något möte.

 

§29 Sigvard  informerade om  PALLKAMPEN  (fisketävling) 10 maj vid SJAUSTRU, som ordnas för att visa att fisket är en stor tillgång för upplevelseturism. Fiskets dag anordnas i Herrvik den 17 augusti.

 

§30 Olof och Leif rapporterade från möten om Sandvikens koloni och camping. Kommunen vill inte fortsatta att driva verksamheten men de verkar ändå vilja att den fortsätter ungefär som hittills. För att det ska vara möjligt måste nog driften tas över av folk och/eller föreningar från bygden. Finns inte intresset härifrån kommer troligen anläggningen att säljas. Kommunen äger kolonin men arrenderar campingen.
Styrelsen diskuterade vem eller vilka skulle kunna tänkas vilja ta över. Kolonin har varit och är viktig för äldre och handikappade. Många barn och ungdomar har haft glädje att få komma nära havet. Kommunen har haft vaktmästare genom LLS-anställning. Det är viktigt att driften av camping och kolonin förankras i bygden men naturligtvis kan inte campingen drivas helt ideellt. Det måste finnas pengar att tjäna. Styrelsen ska kontakta ÖIK i frågan. Förhoppningsvis hittar vi någon person som kan göra en förstudie för att kolla av vilka möjligheter och intresse som finns. Förstudiepengar söks i så fall tillsammans med kommunen och Kooperativt Utvecklingscentrum.

 

§31 Östersol nedläggningshotat? Ryktet säger så. Styrelsen gör ett upprop. Olof kontaktar Erik Hoffstedt.

 

§32 Grogarns musikförening behöver en replokal. Man hade prästgårdsflygeln i Kräklingbo på gång men där har kyrkan backat. Den enda lokal vi kunde komma på var gamla macken vid affären i Kattvik men det borde finnas andra lokaler som kunde passa. Kontakt kan tas med Åke Erlands.

 

§33 Östergarns bygdegårdsförening kommer att lämna in en projektansökan för att göra en teknisk genomgång  (besiktning) av Östergarns skola, som förmodligen ska läggas ned 2005/2006. Det kan ju vara första steget i det fortsatta arbetet med att komma på ett bra användningsområde för byggnaden så att den fortsätter att vara till nytta för bygden. Det är nog dags att börja fundera på vad vi vill.

 

 

 

 

 

 

 

Kari Erlands                                          Thomas Wallin                                                     Olof Thomsson

 

sekreterare                                             justerare                                                ordförande