Protokoll
styrelsemöte Föreningen Österut
2003-12-09 i ÖIKs klubbstuga


Närvarande styrelse: Thomas Wallin, Olof Thomsson, Ylwa Eriksson
Övriga: Sigvard Henriksson, Sven Norberg
 
§92 Ordförande Olof hälsade de få närvarande välkomna och öppnade mötet med att konstatera att det var flera konkurrerande möten ikväll.

§93 Olof valdes till sekreterare och Sigvard till justeringsman.

§94 Dagordningen godkändes och föregående protokoll upplästes och godkändes.


§95 Rapport från arbetsgrupperna:
* Ylwa och Sven från gruppen Landskap och Natur meddelade att de inte haft något möte men att de planerar att upprepa arrangemanget med strandstädning i vår.
* Thomas och Olof i Hemsidesgruppen rapporterade att man haft ett par möten. Sidan finns på www.osterut.se men har ännu inte fått den snygga design som är tänkt. Thomas håller på att lägga in alla föreningar och Jocke Hallin jobbar vidare på att få sidan att fungera bra.

§96 Övriga rapporter.

* Olof rapporterade att ÖIK, som meddelades vid förra mötet, vill hyra Sandvikenkolonin men att Tekniska nämnden bordlade ärendet vid sitt novembermöte eftersom det kommit in någon form av skrivelse från Gotlands Idrottsförbund. Därför är inget avtal skrivet än men man räknar med att nämnden tar beslutet vid decembermötet. Det planerade stormötet är därför uppskjutet till i januari.

* Olof har träffat Eva Östman om att söka projektpengar för informationsskyltar i Gammelgarn och Östergarn. Räknar med att få iväg ansökan ganska snart. Olof har också börjat fråga runt i de övriga socknarna om de är intresserade att göra något liknande. Åtminstone i Kräklingbo verkar intresse finnas men de måste hitta någon som kan göra det.
* Olof har också, som bestämdes vid förra mötet, bjudit in Bertil Franzén (ICA Österträffen) till mötet. Eftersom han inte har fått affären såld ännu så tyckte han inte att han hade något att tillföra mötet. En del spekulanter har varit intresserade men ingen har nappat. Bertil fortsätter att driva affären ett tag till men det finns så klart en bortre gräns för hur länge han vill hålla på. Var den gränsen går kunde han dock inte säga. Mötet diskuterade om och hur vi kan hjälpa till att få hit en ny handlare – för affären MÅSTE vi ju ha kvar. Vi kom fram till att det enda vi kan göra är att försöka sprida budskapet, att uppmana alla att fundera på om man inte känner någon som kan vara intresserad och lämplig.


§97 Diskuterade igångsättandet av företagargrupp. Nu ska det ske! Bestämde preliminärt datum till 26 januari. Olof har varit med och startat en grupp i Hejde/Väte och vill använda samma upplägg, s.k. Open Space. Inbjudan ska gå till alla i våra socknar.

 
§98 Nästa möte 13 jan. kl. 19.30 i ÖIKs klubbstuga.

§99 Ordf. avslutade mötet och alla skyndade sig hem för att se på Gotland – det ordnar sig.


Dag ganska långt senare


Olof Thomsson                                            Sigvard Henriksson, justeringsman