Sammandrag av protokoll

fört vid

Öppet styrelsemöte Föreningen Österut

Plats: Klubbstugan ÖIK

2002-10-08

 

Närvarande: Bo Jacobsson, Bo Andersson, Ylwa Eriksson, Thomas Wallin, Kari Erlands, Olof Thomsson, Leif Söderström, Birgitta Eidmann, Ingrid Lindblad, Sigvard Henriksson, Arthur Ross, Ove Andersson

 

 

Arbetsgruppen Vår Natur – Vårt Landskap. Birgitta Eidmann informerade om projektet att förbättra vägen över Grogarnsberget + andra strandvägar. Birgitta har kontaktat Per Lindskog, tekniska förvaltningen Gotlands kommun, Sonja Landin RUE och Stellan Hedgren, naturvårdsenheten länsstyrelsen. Det finns en del pengar att söka. Arbetsgruppen jobbar vidare med projektet.

Hamnen på holmen måste åtgärdas, gruppen arbetar med hur man ska få pengar till åtgärder.

Birgitta skickar ut en skrivelse till dem som var med på vindkraftsmötet.

 

Arbetsgruppen Boende. Bo Jacobsson informerade om arbetet med att få fyra till sex tomter för fastboende i Sjauster. Har kontaktat kommunen och byggnadsnämnden.

Det finns en tomt ledig i Katthammarsvik.

 

Arbetsgruppen Ungdomsaktiviteter. Kari informerade om Östergarns hantverksförening, det blir visning av hantverk på Wallins café.

 

Arbetsgruppen Bredband. Har inte kommit igång ännu. Arbetsgruppen vill ha fler intresseanmälningar.

 

Information från Ljugarn. Bo Andersson berättade att det har bildats en intresseförening Hälsohuset för att trygga bl.a. tandläkarservice.

 

Birgitta Eidmann informerade om tidningen Vinterfastlänningen som kan vara en bra plats att informera om vad som händer i föreningen.