PROTOKOLL

styrelsemöte Föreningen Österut

2003-05-13

ÖIKs klubbstuga

 

Närvarande: Ylwa Eriksson, Sven Norberg, Sigvard Henriksson, Gisela Odéen och Olof Thomsson

 

 

§34  Ordförande Olof  öppnade mötet.

 

§35  Dagordningen fastställdes.

 

§36  Olof valdes till sekreterare och Ylwa till justeringsman.

 

§37  Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

 

§38  Rapporter från arbetsgrupperna.
Sven och Ylwa rapporterade att arbetsgruppen Landskap/Natur har haft ett möte där de bestämde att
*göra en städning av en del av områdets stränder. Kommunen bistår med säckar. Man behöver inte sortera det man plockar upp. Gruppen har delat upp ansvaret sinsemellan så att:
Ove Andersson (496020) har ansvaret för stranden från Vitvär och norrut
Sven Norberg (58039) har ansvaret för Danbo-Sjaustru-Skogsände
Stig Buskas (58055) för Grynge-Davide
Leif Söderström (52366, 070-5564512) Sysneudd och stranden norrut
Ylwa Eriksson (58079) Ängmansviken
Varje ansvarig samlar en grupp som städar ”sin” strand när det passar dem själva. Frivilliga är välkomna!
Kontakta gärna Sven Norberg om Du vill samla ihop en grupp som städar ett annat strandavsnitt.
Målet är att allt ska vara klart till 25 maj då det blir avslutning med korvgrillning vid Folhammar kl. 19.30.
*Sigvard påpekade att vi kanske kan få hjälp med strandstädningen av kommunen – de har folk som behöver sysselsättning genom LSS och Arbetscentrum. Troligen för sent i år men nåt att tänka på till kommande år.
*frågan om beläggning av vägen över Grogarnär fortfarande aktuell men gruppen behöver hjälp av styrelsen för att gå vidare, framförallt med att hitta projektpengar eller annan finansiering. Kontakt bör också tas med den nya naturvårdsdirektören Karin Gottlander på Länsstyrelsen. Kanske ska man också ta kontakt med Ingemund Hägg (professor i Uppsala med rötter på Gotland) som jobbat med ett nytt ligninbaserat bindemedel för att få vita vägar (kanske rent av en innovativ projektidé?).

Olof rapporterade att Hemsidesgruppen har haft sitt andra möte där man bestämde att vi ska registrera www.osterut.se så snabbt som möjligt. Till den sidan ska informationen från www.grogarn.se föras över (Grogarnssajten ska finnas kvar parallellt eftersom den är så inarbetad). Gruppen diskuterade vad som ska finnas på sidan och hur mycket det ska kosta för företag och föreningar att ha sin egen sida. En modell vi fastnade för var att en sida får man gratis men vill man ha mer eller kunna uppdatera uppgifterna där så får man bli medlem i Föreningen Österut (200 kr/år). Då får man möjlighet att själv lägga in vad som är på gång i föreningen. Målet är att få in alla föreningar och företag på sidan inom ett år. Ska hemsidan fungera som en mötesplats och informationsspridare för östra Gotland, som vi hoppas på, så måste den nog vara ganska heltäckande för att vara intressant.

 

§39  Övriga rapporter.
*Olof rapporterade att ca 12 stycken har svarat på enkäten om bredband (i skrivandes stund 17).
*Sigvard informerade om PALLKAMPEN, fisketävlingen som anordnades av föreningen Östra Gotlands Fiskevård, Vilt och Fritid den 10 maj vid Sjaustru för att visa att fisket är en stor tillgång för upplevelseturism, var lyckad och att 27 personer deltog. De flesta kom från inbjudna företag, tyvärr bara en politiker.
*Olof rapporterade att förstudien om Sandvikenkolonin (som diskuterades även vid förra mötet) nu är på gång. Tarras Martinsson är villig att jobba en månad i höst med den. Kolonin har varit väldigt anonym och inte tillfört bygden mycket (om något). Om vi engagerar oss nu kanske vi kan ”ta tillbaks” den till bygden – i nån form av föreningsägd form eller i privat regi – och skapa arbetstillfällen. Genom att engagera oss i en förstudie visar vi också bygdens intresse och skulle anläggningen ändå säljas till en privatperson så har vi kanske hjälpt till att skaffa fram så mycket underlag att någon som bor i bygden vågar köpa anläggningen. Vi beslutade att Föreningen Österut kan stå som projektägare för förstudien – men vi har inga pengar att bidra med så vår insats får begränsa sig till ideell tid. Olof, Gunnar Bendelin, Tarras Martinsson och Eva Carlsson (Kooperativt Utvecklingscentrum) skriver ansökan till Leader+. Vi beslutade också att det ska ordnas ett studiebesök på kolonin.

 

§40  Olof väckte frågan om vi ska ha någon sommaraktivitet för att engagera sommargästerna i bygden också. Förslag som kom upp:
*dans på Katthamra loge
*återkommande danser på dansbanan (som det samlades in pengar till för en del år sedan, som ÖIK nu har hand om?)
*ordna danskurser för ungdomar
*delta med en monter på Fiskets dag i Herrvik den 17 augusti.
Vi beslutade att föreningen ska ha någon form av utställning på Fiskets dag. Eventuellt delar vi monter med Östra Gotlands Fiskevård, Vilt och Fritid. Eventuella övriga aktiviteter får diskuteras vid kommande möten.

 

§41  Övriga frågor.
*Vi har fått ett tackbrev från Mutti Eidmanns man ”för allt vänligt deltagande som ni visat oss i vår stora sorg”. Gisela berättade från begravningen där hon var med.
*Sven talade om att det tydligen blir ett möte om Östersols fortlevnad tisdag 20 maj i Östergarns bygdegård. Olof fick i uppdrag att kolla upp och att informera om det.
*Ylwa tog upp frågan om att vi vid förra mötet skrev att ryktet säger att Östersol är nedläggningshotat. Det är viktigt att följa upp frågor – inte bara skriva att ryktet florerar!
*Vi diskuterade den dåliga uppslutningen vid dagens möte. Ska vi ändra mötesdag i fortsättningen eller var det bara otur med just den här tisdagen?

 

§42  Ordföranden (tillika sekreteraren) avslutade mötet.

 

 

 

Dag något senare

 

 

 

Olof Thomsson                                                                    Ylwa Eriksson