Verksamhetsplan för Föreningen Österut 2003

 

Det praktiska arbetet i den här föreningen utförs framförallt i arbetsgrupper. Styrelsen ska försöka fungera som sammanhållande länk, idégivare och inspiratör för arbetsgrupperna.

De flesta i styrelsen är även med i någon arbetsgrupp – det är bra om vi orkar fortsätta med det.

 

Arbetsgrupperna Natur/Landskap och Boende fortsätter på inslagen väg.

 

Styrelsen ska under 2003 också försöka få igång fler arbetsgrupper. Många idéer finns men de som ligger närmast är:

o       Hemsidesgrupp som ser till att vi får en egen hemsida som kan fungera som informationsportal för östra Gotland. Måste igång snabbt eftersom Grogarnssajten, som informerar om Östergarn och Gammelgarn, troligen försvinner snart. Dessutom täcker den bara en del av vårt område. Hittills publicerar Östergarnslandet ostergarnslandet.se våra protokoll och en del nyheter men den sajten är främst inriktad på publicering av bilder från sånt som hänt i bygden – inte spridning av nyheter och information om vad som är på gång. Samarbetet med ostergarnslandet.se ska såklart fortsätta.

o       Bredbandsgrupp som jobbar med frågan att ge dem som vill möjlighet att få en snabb Internetanslutning till rimligt (fast) pris. Det skulle ge fler företag möjligheten att etablera sig på landsbygden och ge fler anställda möjlighet att arbeta en del av sin tid hemma. Bredband är också troligen en viktig faktor för att inflyttningen i bygden ska fortsätta i minst nuvarande omfattning, så att inte befolkningen minskar.

o       Företagsgrupp som jobbar för att öka samarbetet mellan befintliga företag och för att stimulera fler, gärna ungdomar, att bli företagare. Ett företagarnätverk har efterfrågats framförallt av folk i besöksnäringen – här finns många idéer att utveckla. Starta-eget-kurser är också en idé gruppen kan jobba vidare med.

o       Ungdomsaktiviteter – främst för äldre tonåringar – har efterfrågats och vi bör åtminstone undersöka vilket intresse det finns.

 

E-postutskicken kommer att fortsätta – förhoppningsvis lite mer regelbundet än hittills – men vi ska försöka bli bättre på att nå ut med vad vi gör och vad som är på gång på något annat sätt än e-post och hemsida eftersom många ännu inte är ”datoriserade”. Pastoratets tidning På Ostkanten är ett bra medium men den når inte Ardre. Den kommer också ut lite för sällan för att vara en förmedlare av aktuella nyheter. Tidningsdistributörerna är en annan väg att gå men deras distriktsindelning stämmer inte med vårt område.

 

Det är också vår ambition att upprätta ett aktuellt och någorlunda komplett register över föreningar och företag i våra socknar. Tanken är att vi ska visa upp vad som finns i bygden så att vi bättre kan utnyttja det och även samarbeta mer.

 

Fler idéer mottages tacksamt!