ostergarnslandet.se

Rune Olofsson 84 slutade som vaktmästare efter 61 år.


Årsmötet den 11 mars i Östergarns Bygdegårdsförening blev historiskt.

    Efter 61 års tjänst som föreningens vaktmästare avgick Rune Olofsson, 84 år fyllda. Flera generationer östergarnsbor och sommargäster har Rune att tacka för att bygdegården hållits i gott skick. Det är också hans förtjänst att det fortfarande visas film i huset, både sommar och vinter. Över 30000 kilometer film har rullat förbi i bioprojektorn, Runes speciella skötebarn.
    Om detta och mycket annat erinrade föreningens ordförande Erik Hoffstedt i sitt tacktal. Från bygdegårdsföreningen överlämnades vackra blommor, tavla och en överraskningspresent.
    Under det gångna året övertog föreningen ansvaret för Albatrossmuséet. Förutom detta finns det cinematografiska samlingar i föreningens vård. En ovanlig men fruktbärande kombination, bygdegård och museer under samma tak!
    Ur verksamhetsberättelsen framgår att ansträngningarna att rusta upp byggnaden fortsatt. Foajé och scen har reparerats och målats om. I egen regi driver föreningen en uppskattad föreläsningsverksamhet. Gösta Lyttkens trio och ensembler ur länsmusiken har konserterat. Folkbio visade film under 10 sommarveckor. I foajén möttes besökarna av utställningar. I samarbete med Svenska Filminstitutet visades en expose över Greta Garbos karriär, för att nämna några av föreningens kulturaktiviteter. Antalet uthyrningar till sockenbor och sammanslutningar har ökat kraftigt.
    Till styrelse för år 2007 omvaldes Erik Hoffstedt ordförande, Anita Ohlén sekreterare och Inger Bendelin. Vice ordförande Sven Norberg och kassören Olof Thomsson står kvar sedan föregående år liksom suppleanterna Christer Jonson och Gunilla Sundberg. Till ny vaktmästare har tidigare utsetts Anette Olofsson-Levander. Verksamhetsplanen för 2007 med fortsatt satsning på det lokala kulturlivet godkändes av årsmötet. Efter avslutade förhandlingar samlades deltagarna kring kaffebordet.Rune Olofsson har just mottagit blommor och presenter av
Erik Hoffstedt och Minna Bendelin.Rune fick också en bild från favoritfilmen Fanny och Alexander.

Foto: Sven Norberg. Text: Erik Hoffstedt 11 mars 2007
  ostergarnslandet.se