Det gamla såidet vid Sande i Östergarn, som troligen inte har använts på mer än 100 år, har rustats upp av hembygdsföreningen. Ett gäng entusiaster har rensat bort sly, träd och stubbar. Man har tillverkat och lagt en ny "haggvann" på plats och "ärlu" har lagts om med nya kalkstensflisor. "Auge", dvs centrumstenen med hålet som tjäran skall rinna genom, gick fortfarande att använda och är nu på plats igen. Av den gamla "kurru" fanns bara rester kvar. Den har nu murats upp och fått ett fint torvtak. "Källan" har murats om och fått ett nytt flistak.
    Såidesentusiasterna har träffats varje onsdag under vintern för att "smaita" tjärved. Nu är det alltså dags att lägga in såidet, dvs lägga tjärved på plats i "ärlu" och täcka med sågspån för att kunna kontrollera bränningen.
    Fredagen den 7 juni 2002 tändes såidet kl 19.30 och alla intresserade var välkomna. Det bjöds på underhållning med Brändus och kaffe med dopp fanns för den som så önskade.
    Bränningen beräknas ta drygt tre dygn, vilket ger många av föreningens medlemmar möjlighet att tjänstgöra som "såidesgubbar". Den egentillverkade tjäran kommer väl till pass vid underhåll av hembygdsföreningens många objekt i form av båtsmanstorp, väderkvarnar, fyr och båtar.
Sven Norberg

Såidet vid Sande
Sören Söderström sätter stenen i "auge".

Såidet vid Sande
Tjärved läggs i rätt läge kring "auge".

Såidet vid Sande

De som laddar tjärved i "ärlu" ikväll är Sture Lingström, Lennart Hellgren, Erik Hofstedt, Sören Söderström, Barbro Lingström, Erland Persson, Åke Lauström, Janne Norberg, Hans Lindby, Margot Pettersson, Bertil Jakobsson och Sture Hägglund.

Såide vid Sande
Lennart Hellgren och Sven Norberg tänder såidet.
Såide vid Sande
Lennart Hellgren och Hans Lindby närmast såidet.

Såide vid Sande
Tändningen kräver stor uppmärksamhet så att hela såidet tänds inuti utan att det brinner upp helt och hållet. Fuktig sågspån används för att hålla den rätta balansen i elden.
Såide vid Sande
Ett 90-tal intresserade kom till såidet för att se på tändningen, lyssna på Brändus Sväinpälsar, dricka kaffe och umgås. Sture och Barbro Lingström, i röd keps och grått hår, och Ulla Jakobsson serverade kaffe, kakor och läsk. Det blev en varm och intressant kväll i Östergarn.

Såide vid Sande Såide vid Sande Såide vid Sande
Söndag morgon var det dags att ta ut färdig träkol. Såidet stängs sedan för ytterligare bränning.

Såide vid Sande

 

Såide vid Sande
Trätjära rinner till i "källan".
Såide vid Sande
Paus efter kolning. "Kurru" syns i bakgrunden.

 


Såide vid Sande   Efter bränningen ligger såidet städat och öde i väntan på nästa laddning, kanske om ett år.

I år har vi producerat 31 spann trätjära och 13 säckar träkol.

I förgrunden "ärlu", där bakom flistaket på "källan" och "kurru" med torvtak.

Foto © Arthur Ross/GuteBild juni 2002