Tore Siltberg
Avskedskonsert i
Gammelgarns kyrka

 

 
Tore Siltberg
Tore Siltberg spelar orgel under Kristihimmelsfärds-
dagens konsert i Gammelgarns kyrka.


Gammelgarns kyrka
Körer och Visby Brass möta förväntansfulla åhörare till Kristihimmelsfärds
stora konsert i Gammelgarns kyrka. Dirigent Tore Siltberg.
Tore Siltberg
Tore tar emot applåder.

<Körprocession
Glada sjungande körmedlemmar tågar in i den till
ståplats fyllda kyrkan.
Blandad kör

<Manskör Damkör

”Smockfull” kyrka när kantor Tore Siltberg hade sin avskedskonsert i Gammelgarns kyrka Kristi himmelsfärds dag. Tore som varit i pastoratets tjänst under 55 år tog avsked med en hejdundrande konsert med hjälp av sina körer, Pastoratskören, Kräklingbo Blandade kör, Kräklingbo Manskör och Damkören.

    Även hans sångarvänner under åren hyllade honom med sin medverkan i körerna. Visby Brass ackompanjerade körerna. När konserten var slut utbröt applådåskorna. Därefter tackade kyrkoherden sin vän och arbetskamrat med utgång från Jesu liknelse om talenterna, eller punden, som det stod förr. Kyrkofullmäktiges ordf. Björn Håkansson tackade för pastoratet och överlämnade ett fint skåp tillverkat av gammelgänningen Bror Söderström. På skåpet var pastoratets kyrkor målade. Målningarna hade gjorts av tillika gammelgänningen Maj-Gun Kolmodin.

    Vid efterföljande kaffe uppvaktades Tore av de olika körerna med egenhändigt skrivna tacksånger. De fyllde också skåpet med diverse gåvor. Björn Håkansson hade under städning av vinden i Kräklingbo prästgård hittat enkronorsobligationer , något som Tore Siltberg och Manskören hittat på för att hjälpa upp ekonomin för Alskog stiftsgård. Björn höll ett roligt tal utifrån dessa obligationer. Eva Josefsson, som också lämnar över ledarskapet för Damkören till nya kantorn läste en egenhändigt skriven dikt till Tore. Hovpredikanten Karl-Åke Söderberg tackade Tore för 36 års gemenskap på somrarna och särskilt tackade han för musikandakterna i Gammelgarns kyrka. Per-Olof Sahlberg tackade för den ekumeniska gemenskapen och fyllde på skåpet med kaffekoppar från Elimförsamlingen. Johan Seigerlund talade för Manskören. Per-Johan Eriksson tackade för Gammelgarns församling. Tore tackade alla som kommit och till sist sjöngs sången Mötas och skiljas.
Sune Österdahl


Hyllningsvisa till Tore i samband med avtackningen Kristihimmelsfärdsdag 2002
(Mel. "En sockerbagare")

En Opelhandlare han bor i staden, han säljer bilar mest hela dagen,
Han säljer stora, han säljer små, han säljer några med krimskrams på.

Och alla helger han spelar orgel, han kör till Anga och Östergarn,
Han kommer alltid i rättan tid, ett par minuter får han sinnesfrid.

Han börja tidigt på orgelpallen, jag tror han var bara tretton år,
Men nu anser Tore att han gjort sitt, nu får det vara med spelandet.

Nu vill vi tacka för alla åren, som Tore spelat i pastoratet,
Hur många präster han slitit ut, det blir ett tal kanske utan slut.

Tack från Lennart Kinnander

 

Foto © Arthur Ross/GuteBild 9 maj 2002