ostergarnslandet.se


Syföreningsdag 
Gammelgarns Bygdegård
Mitt Hem


65 personer kom till veckomässan i Gammelgarns kyrka som leddes av prosten Sune Österdahl. Kantor var Barbro Olofsson. Sonja Karlsson från stiftskvinnorådet hjälpte till med utdelandet av nattvardsgåvorna.

I bygdegården efter veckomässan hälsade Gammelgarns syförening genom Karin Josefsson välkommen. Hon berättade också att Gammelgarns syförening spontant hade ordnat med en liten utställning av deras syföreningsalster såsom dukar och bonader m.m.

Därefter hälsade stiftskvinnorådets Asta Persson de närvarande välkomna och särskilt då dagens gäst och föreläsare Lars-Åke Albinsson som skulle berätta om sina upplevelser i Kongo. Efter kaffe och föreläsning talade Kerstin Olsson varmt för kollekten till Läkarmissionen som kom att inbringa 6270 kronor.

Tack framfördes till Lars-Åke Albinsson och psalmen 77:5 vers. Herre signe du och råde avslutade mötet.
Sune ÖsterdahlFoto © Arthur Ross/GuteBild 24 mars 2004
ostergarnslandet.se